Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů.

Správce : Institut Arendas , IDRN: DE128531675, se sídlem Am Pulverl 81, Ingolstadt 85051. Email: institut.arendas@t-online.de , telefon 0049-1717947610

Jana Horská, IČO 04192281, Velká Paseka 7,Ledeč nad Sázavou email:

arendas@volny.cz , telefon 720409101

dále jen „Správce“

Vážená klientko, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění předmětu smlouvy .
  • Zpracováváme vaše jméno a příjmení,datum narození, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, rodinný stav, náboženství,informace o tělesných parametrech/výška, váha,barva očí,vlasů../,zájmy, zdravotní stav , vlastnosti , počet dětí a jejich věk ,vzdělání, typ bydlení, současné povolání , jazykové znalosti a fotografie.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy
  • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
  • Vaše osobní údaje poskytujeme jen potencionálnímu partnerovi za účelem domluvení setkání, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.